Home

Ik help mensen bij het maken van keuzes
Op bedrijfskundig gebied en rondom een loopbaan

Je bevindt je in een cruciale fase en je weet het even niet meer.
Of vriendelijker gezegd: je bent niet zo zeker van jezelf als je graag zou willen.

Soms wil je je directe naasten ook niet weer lastigvallen met je overpeinzingen of zorgen.
En misschien ben je wel uitgepraat met je gebruikelijke gesprekspartners.
Omdat steeds weer dezelfde dilemma's en oplossingen de revue passeren.

Maar hoe nu verder?
Op dezelfde bekende en vertrouwde manier of door te sparren met mij.

Ik koppel zakelijk inzicht aan persoonlijke ervaringen, die je als een klankbord kunt gebruiken.
Om de problemen c.q. uitdagingen eens op een andere manier te bekijken en creatieve oplossingen te vinden.

Gun jezelf een oriënterend gesprek om te ontdekken wat ik voor je kan betekenen.

Mijn credo
Er zijn altijd mogelijkheden en de beste oplossing is de oplossing, die je zelf kiest.

Henri Spoelstra

Ik ben

portret foto

Ik ben Henri Spoelstra.
Een zestiger; getrouwd en vader van een zoon en een dochter.

Niet grijs, hopelijk wel een tikkeltje levenswijs.

Van nature ben ik een generalist met een brede interesse.
Een gevoelsmens met ook een sterk ontwikkelde ratio en een goed analytisch vermogen.
Iemand, die goed kan luisteren en tevens duidelijk zijn mening geeft.

Qua opleiding heb ik een bedrijfskundige achtergrond.
Zo heb ik Hbo-opleidingen gevolgd aan HEAO (EJ; het huidige Bedrijfskunde MER) en HTO (Applicatie Industriële Organisatie).
Eveneens heb ik de graad van Master of Business Administration behaald aan de Economische Hogeschool Limburg; de huidige Universiteit Hasselt.

Ik heb staffuncties en leidinggevende functies gehad binnen het internationaal grootbedrijf en in het MKB.
Met specifieke beroepservaringen op het gebied van personeel en organisatie, directiesecretariaat, facilitaire dienstverlening, logistiek, kwaliteitmanagement en inkoop.

Verder heb ik bedrijven mee helpen oprichten en ik heb mede onderhandeld over de aankoop en verkoop van bedrijven.
Ook heb ik van nabij faillissementen meegemaakt.

Kortom, ik heb een veelzijdige loopbaan gehad, waarin ik zeer interessante dingen heb gedaan en waarin ik geweldige mensen heb ontmoet.
Maar ik ken ook de frustratie, de zorgen en het verdriet van boventalligheid, outplacement en werkloosheid.
Het belangrijkste voor mij is, dat ik heb geleerd hoe in moeilijke perioden overeind te blijven.
En er zo op terug te zien, dat ik er waardevolle inzichten en belangrijke zelfkennis aan heb overgehouden.

Mijn aanpak

Beter coaching dan advisering
Voor keuzevragen rondom bedrijf en beroep bestaan volgens mij geen pasklare oplossingen.
Dus kun je ook niet aan een adviseur vragen hoe je het precies moet aanpakken. Want dat weet hij namelijk niet.
Als coach zal ik je helpen om jouw eigen antwoorden te vinden in jouw specifieke situatie.
Kortom; de oplossing komt van binnen en niet van buiten.

Meer communicatie, minder techniek
Bedrijfsanalytische instrumenten en persoonlijkheidtests suggereren in mijn optiek een te grote mate van exactheid en voorspelbaarheid.
Probleem en oplossing worden in een soort digitale zwart-wit werkelijkheid gepresenteerd.
Terwijl ik jouw vragen en oplossingen in allerlei kleurnuanceringen en grijstinten met jou zal onderzoeken.
Met maatwerk als uitkomst.

Met verstand èn gevoel
Ik bedoel daarmee, dat het rust gaat geven om juist ook bij grote emoties je ratio in te schakelen. Omdat op die manier een betere balansoplossing kan worden bereikt.
Ook is het zeer waardevol om een mogelijke oplossing voor een zakelijk probleem ook gevoelsmatig te beproeven.
Want als het niet goed voelt, is het meestal ook niet goed.

Bedrijfscoaching

Je kunt mij inhuren als gesprekspartner voor bedrijfsmatige zaken, die je liever niet alleen bespreekt met je partner, respectievelijk met jouw boekhouder/accountant.
Onderwerpen dus, die wellicht voor de een te zakelijk zijn of voor de ander te persoonlijk.

Soms heb je ook gewoon een buitenstaander nodig om uit een cirkelredenering te kunnen komen.
Om überhaupt eens anders naar zaken te kijken en daardoor ook daadwerkelijk andere dingen te zien.

Voor mij staat vast, dat ik beter word van de ervaringen, het inzicht en de deskundigheid van anderen.
Ik word niet slimmer van uitsluitend mezelf.
Wellicht geldt dat voor jou ook.

Jouw eigen positieve kritiek organiseren door mij in te schakelen is een teken van kracht.
Zeker wanneer je naasten en/of adviseurs geneigd zijn het vaak met je eens te zijn.

Die vertrouwensrol kan ik prima voor je invullen.
En het zal zeker beter gefundeerde beslissingen opleveren.

Mijn toegevoegde waarde
Meer specifiek zal ik van toegevoegde waarde zijn bij:

Ondernemingsplan

Inhoud plan
Een ondernemingsplan belicht alle onderwerpen, die aan de orde kunnen komen bij het opzetten van een bedrijf.
Denk hierbij aan onderwerpen op het gebied van:

 • inschrijving Kamer van Koophandel
 • keuze van rechtsvorm
 • opstellen van algemene voorwaarden
 • keuze van verzekeringen
 • kennis over toepasselijke belastingen
 • opzetten van de administratie
 • voeren van promotie
 • nakomen van overheidsvoorschriften

Reden voor plan
Vaak wordt een dergelijk plan verplicht gesteld door de bank om een financiering te kunnen krijgen.
Maar ook als het niet verplicht is, is het verstandig om een ondernemingsplan te maken.
Omdat het inzicht geeft in de haalbaarheid van jouw toekomstplannen voor het bedrijf.

Format van plan
Een ondernemingsplan is behoorlijk uitgebreid en gedetailleerd.
Daarom is het handig om een voorbeeld, een format, voor een dergelijk plan te gebruiken.
Een format voor een ondernemingsplan is bij meerdere instanties te verkrijgen, bijvoorbeeld via banken en via allerlei beroepsorganisaties.
Ook de Kamer van Koophandel geeft interessante informatie.
Er zijn formats waarvoor betaald moet worden en er bestaan versies, die gratis zijn.

Mijn toegevoegde waarde
Ik kan je helpen bij het maken van een ondernemingsplan.
Door het inzetten van mijn kennis en ervaring.
Maar zeker ook door het geven van een kritische terugkoppeling op jouw ideëen.

Managementinformatie

Goede managementinformatie kan alleen verkregen worden als een bedrijf haar zaken prima voor elkaar heeft.

Op het gebied van klanten en leveranciers, personeel, materieel, administratie en archivering.
En zeker ook op financiëel vlak.
Het goed voor elkaar hebben van een aantal financiële zaken geeft al snel een veel beter inzicht.
Je kunt hierbij denken aan:

 • een praktisch overzicht van voor- en nacalculatie
 • een eenvoudig model voor een liquiditeitsbegroting
 • een inzichtelijke ouderdomsanalyse van debiteuren en vooral crediteuren

Mijn toegevoegde waarde
Ik zal je helpen bij het opzetten van een goed model van managementinformatie. Zodat je snel inzicht hebt in hoe jouw bedrijf er bedrijfsmatig voorstaat.
Dit wordt mede bereikt door het inhoudelijk toepassen van de belangrijkste elementen van een kwaliteitmanagementsysteem.
Een kwaliteitmanagementsysteem, dat met name aangeeft wie wat wanneer en waarom moet doen om een gesteld doel te kunnen bereiken.
Dus met de focus op inhoud. Het gaat immers niet om een kwaliteitcertificaat aan de muur.

Dat betekent altijd op zoek blijven naar verbeteringen in bedrijfsvoering, alsmede product- en dienstenaanbod.
Door zoveel mogelijk je gezond verstand te gebruiken.
En zeker steeds blijven kijken naar je eigen bedrijf door de ogen van de klant.

Bedrijfsverkoop

Het verkopen van een bedrijf is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in het leven van een directeur/eigenaar.
Met grote effecten voor jou, je gezin en familie, het personeel, de klanten en leveranciers en natuurlijk ook voor de koper.

Een dergelijk proces duurt lang. Een zorgvuldige voorbereiding en een gedegen aanpak zijn essentieel.
Een periode waarin vele grote en kleinere keuzes mogen worden gemaakt en belangrijke beslissingen moeten worden genomen.

Een centraal aandachtspunt is natuurlijk de financiële waarde van een bedrijf. Hiervoor kunnen meerdere methoden worden toegepast.
Maar ook de boel op orde hebben is van groot belang.
Geen losse eindjes en zeker geen lijken in de kast.

Mijn toegevoege waarde
Ik zal helpen bij de juridische-, financiële-, en administratieve opruiming op weg naar het moment van de verkoop van het bedrijf.

Je kunt mij gebruiken als klankbord en praatpaal bij het nemen van cruciale beslissingen.
Juist omdat het bij het verkopen van het bedrijf gaat om de combinatie van harde cijfers en allerlei gevoelens.

Als betrokken buitenstaander kan ik van dienst zijn in het acceptatieproces voor alle betrokkenen.
Ik ben een ervaringsdeskundige als het gaat om familieverhoudingen binnen een bedrijf.

Beroepscoaching

Een beroep heb je tegenwoordig niet meer voor het leven.
De schijnzekerheid van een vaste baan is voorbij.
Dus heb je een aantal keren in jouw arbeidszaam leven belangrijke beslismomenten.
Perioden waarin keuzes moeten, of beter gezegd, mogen worden gemaakt.
En als je zelf geen keuze maakt, doet een ander dat wel voor jou: je baas, de politiek, of misschien wel jouw partner.

Vragen te over.
Moet ik in deze functie blijven?
Is een vervolgstap binnen mijn huidige organisatie beter?
Romantiseer ik een nieuwe werkgever niet te veel en/of kijk ik niet te negatief naar mijn huidige baan?
Trouwens, een nieuwe baan, hoe pak ik dat het beste aan?
En in een periode van boventalligheid of werkloosheid: is een bestaan als ZZP'er niet veel beter voor mij?

Mijn toegevoege waarde
Bij het vinden van jouw specifieke antwoorden kan ik helpen. Meer specifiek bij:

 • het maken van de beste loopbaankeuze
 • het organiseren van netwerken
 • het solliciteren zelf, dus bij het maken van een aansprekende sollicitatiebrief, een prima curriculum vitae en het voeren van een goed sollicitatiegesprek

Loopbaankeuze

Wanneer je zeer intensief met je loopbaan bezig bent, zit je bijna gegarandeerd in een keuze-crisis.
En als je in een crisis zit, loop je het risico dat je zeer focust op één oplossing.
Of dat je niet kunt kiezen uit de vele mogelijkheden. Door het voortdurende dilemmagevecht tussen verstand en gevoel, tussen durf en voorzichtigheid.

Belangrijk is, dat je die keuze kunt maken, waarbij je het meest in balans bent.
Waarbij je datgene in je werk vindt, dat je echt nodig hebt.

Mijn toegevoege waarde
Ik zal je helpen door als klankbord te fungeren bij jouw overpeinzingen, overtuigingen en worstelingen.
En door het aanstippen van alternatieven met daarbij behorende kansen en bedreigingen.
Hierbij is natuurlijk belangrijk, dat je een realistisch beeld houdt van jouw huidige rechtspositie, jouw positie op de arbeidsmarkt en je financiële mogelijkheden.

Vaak is het handig, dat je jouw levensverhaal opschrijft.
Dat je vacatureteksten scant op aansprekende woorden, die duiding geven aan jouw voorkeur voor soort functies en organisaties.
En dat je een beschrijving maakt van jouw ideale werkweek.
Alles om te ontdekken hoe jouw persoonlijke eigenschappen en jouw levenservaringen zich verhouden tot jouw ideale werksituatie.

Ik maak gebruik van de inzichten van het enneagram en van het kernkwadrant.
Het enneagram als model beschrijft negen persoonlijkheidstypen en hun onderlinge interacties.
Het kernkwadrant geeft inzicht in de samenhang binnen een persoon tussen kernkwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie.

Netwerken

Het mooie aan netwerken is, dat je zelf het initiatief neemt tot een gesprek en daardoor voor een groot deel de regie in de handen hebt.
Bovendien ben je veel meer op voet van gelijkwaardigheid gesprekspartner in vergelijking met een sollicitatiegesprek.

Velen denken echter, dat zij niet goed kunnen netwerken. Daardoor zien zij er tegenop en verwachten zij er niet veel van.

Mijn toegevoege waarde
Mede uit eigen ervaring weet ik, dat iedereen een heel groot netwerk heeft. Veel groter dan aanvankelijk gedacht.
Met vele potentieel nuttige contacten voor een volgende loopbaanstap.
Ik kan je helpen met het in kaart brengen van jouw netwerk.
Je zult merken, dat het kunnen maken van een netwerkafspraak best wel meevalt.
Bovendien verlopen netwerkgesprekken vaak heel plezierig. Want bijna iedereen vindt het leuk om over zijn eigen vak te vertellen. En de meesten willen een ander best wel helpen, die een steuntje in de rug kan gebruiken.

Natuurlijk moet je een netwerkgesprek wel goed voorbereiden.
Het is niet alleen informatie en kennis halen, maar ook brengen.
Ook moet je valkuilen vermijden. Dus bijvoorbeeld nooit hengelen naar een baan!
Tenslotte is ook een goede feedback aan al je contacten en gesprekspartners essentieel.
Niet alleen uit fatsoen, maar ook uit welbegrepen eigenbelang.

Solliciteren

Solliciteren is tegenwoordig verre van gemakkelijk.
De eisen aan een sollicitant zijn zeer hoog. Bovendien zijn er veel concurrenten voor relatief weinig vacatures.
De kunst is dus op te vallen in de grote massa.
Alle media-mogelijkheden zijn daarbij geoorloofd. Van open sollicitatie, publicatie via social media tot het schrijven van een traditionele brief met curriculum vitae.
Alles gericht om aan tafel te worden uitgenodigd voor een gesprek.
Want dat is het enige doel van een sollicitatie.

Mijn toegevoege waarde
Ik zal je helpen bij het opstellen van een opvallende en aansprekende sollicitatiebrief en cv.
Ook zal ik met je oefenen hoe een optimaal sollicitatiegesprek te voeren.

Hierna volgen enkele bruikbare tips en adviezen.

Tips sollicitatiebrief en cv
Een sollicitatiebrief en een cv zijn ieder afzonderlijk idealiter slechts één pagina lang. Kies zo nodig een kleiner lettertype.
Natuurlijk zijn indeling in alinea's en zinnen in orde, gebruik je de nodige leestekens en voorkom je schrijf- en grammaticafouten.

Elke combinatie van sollicitatiebrief en cv kent een vast aantal onderdelen.
Deze zijn:

 • ik ben:
  geeft informatie over naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en -plaats en eventueel burgelijke staat;
 • ik ken:
  geeft overzicht van de door jou gevolgde dagopleidingen en eventueel gevolgde cursussen. De meest actuele opleiding staat bovenaan;
 • ik doe:
  geeft inzicht in de werkervaringen, die jij hebt opgedaan. De meest actuele baan staat bovenaan. En bij iedere functie vermeldt je bedrijfsnaam, functienaam, functieperiode en vooral de belangrijkste uitgevoerde taken;
 • ik weet:
  geeft inzicht in de informatie, die jij hebt over vacante functie en organisatie;
 • ik wil:
  geeft jouw enthousiasme en motivatie weer voor de vacante functie;
 • ik kan:
  geeft een opsomming van jouw competenties en vaardigheden;
 • ik zal:
  geeft de voordelen weer van jouw toekomstige inzet voor de organisatie;
 • ik overig:
  geeft facultatief informatie over bijvoorbeeld nevenactiviteiten, taalbeheersing, ICT-kennis, vrijetijdbesteding en hobby's.

Tips sollicitatiegesprek
Tijdens het sollicitatiegesprek geldt, dat gewoon jezelf blijven de meeste kans biedt op succes.
Blijf relaxed en accepteer, dat het gesprek niet steeds voor honderd procent vloeiend verloopt.
Jezelf een beetje oppoetsen mag zeker, maar overdrijf niet teveel en ga vooral niet liegen.
Kritische uitingen over jezelf zijn niet nodig. Dat zijn conclusies, die de interviewer zelf mag trekken. Voor zover überhaupt aan de orde.
Natuurlijk zie je verzorgd uit en ben je adequaat gekleed. Je geeft een stevige hand, je houdt oogcontact en je neemt een open, enthousiaste houding aan.

Het gaat je helpen als je weet, dat een interviewer vaak het gesprek voert in termen van STAR.
Hierbij staat STAR voor situatie, taak, actie en resultaat. Op die manier wordt je gevraagd een situatie te beschrijven, waarin je een taak had en mag je duidelijk maken welk resultaat jij door jouw actie hebt bereikt.
Geef eens een opsomming van jouw grootste successen, en licht deze toe, is ook een geliefkoosde vraag. Overigens, heb je ook mislukkingen gekend?
Of vertel eens wat jouw buurman van jou vindt.

Contact

Een afspraak is mogelijk op maandag tot en met zaterdag.
Ook in de avonduren ben ik beschikbaar.

Adres

LeomarConsult
Klingbemden 189
6441 KX Brunssum

Communicatie

E-mail: info@leomarconsult.nl
Tel: +31 (0)45 564 4687
Fax: +31 (0)45 564 4688

Route

Er is voldoende parkeergelegenheid.
Voor een routebeschrijving, klik hier

Tarief

Het tarief voor zowel bedrijfscoaching als beroepscoaching is € 65,-- per uur.
Aan het eerste, oriënterende gesprek zijn geen kosten verbonden.

Voor bedrijven is dit bedrag exclusief BTW.
Voor particuleren is in dit bedrag BTW inbegrepen.

Een eventuele vergoeding voor reiskosten en verblijfkosten wordt in onderling overleg bepaald.

Facturering
LeomarConsult factureert digitaal per week.
De betalingstermijn is twee weken.

Registraties

College Bescherming Persoonsgegevens

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ziet er op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat de privacy gewaarborgd blijft.

Meldingsnummer:		m1515195

Kamer van Koophandel

Inschrijfnummer:		140 52 808

Belastingdienst

BTW-nummer:			NL0746.76.830.B01

Bank

Rekeningnummer:		1224.31.383 op naam van LeomarConsult
BIC: RABONL2U
IBAN: NL72 RABO 0122 4313 83

Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
 2. Offertes en aanbiedingen
 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 5. Overmacht
 6. Betaling en incassokosten
 7. Eigendomsvoorbehoud
 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
 9. Aansprakelijkheid
 10. Vrijwaring
 11. Intellectuele eigendom
 12. Toepasselijk recht en geschillen
 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden

artikel 1 Algemeen [Naar Boven]

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen LeomarConsult, hierna te noemen: "Gebruiker", en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen [Naar Boven]

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn voor bedrijven exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn voor particulieren inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging [Naar Boven]

 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
 7. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
 14. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker
  • alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;
  • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  • of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst [Naar Boven]

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

artikel 5 Overmacht [Naar Boven]

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 Betaling en incassokosten [Naar Boven]

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7 Eigendomsvoorbehoud [Naar Boven]

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.

artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn [Naar Boven]

 1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9 Aansprakelijkheid [Naar Boven]

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 10 Vrijwaring [Naar Boven]

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Intellectuele eigendom [Naar Boven]

 1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen [Naar Boven]

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden [Naar Boven]

 1. Deze voorwaarden zijn niet gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel of bij de Rechtbank.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie op internet c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden LeomarConsult; versie nummer 1 d.d. 1-6-2012.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.leomarconsult.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel LeomarConsult zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan LeomarConsult niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. LeomarConsult garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. LeomarConsult wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer LeomarConsult links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door haar wordt aanbevolen. LeomarConsult aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door LeomarConsult niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

LeomarConsult behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LeomarConsult of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

LeomarConsult behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Klankbordcoaching voor Bedrijf en Beroep